Afgevaardigden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het na 12,5 uur onderhandelen eens geworden over een verbod op wegwerpplastic. Daarmee is een van de laatste stappen gezet naar de verbanning van zaken als plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes.

De praktische instelling van het verbod is door het akkoord een kwestie van tijd, zegt correspondent Bert van Slooten. Enkel het Europees Parlement moet nog een keer stemmen over het definitieve voorstel, waarna lidstaten het verbod moeten inpassen in hun nationale wetgeving. De maatregel geldt dan mogelijk vanaf 2021, omdat het tijd kost het verbod juridisch te regelen.

“Een mijlpaal in onze inspanningen plastic afval terug te dringen”, schrijft de Oostenrijkse minister van Duurzaamheid Elisabeth Köstinger over de deal. Zij overzag namens EU-voorzitter Oostenrijk de onderhandelingen.

In oktober ging het Europees Parlement al met grote meerderheid akkoord (571 parlementsleden stemden voor, 53 tegen) met het verbod op wegwerpplastic, nadat de Europese Commissie het plan in mei op de agenda had gezet.

Europees Commissaris Frans Timmermans presenteerde toen het plan.

 

Met het verbod wil de EU voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en met name in zee terechtkomt. Van al het afval in de wateren binnen de Europese Unie is 85 procent plastic. Wegwerpplastic zorgt voor de helft van het afval en visserij-artikelen zoals vislijnen en netten voor ruim een kwart. In die netten kunnen vissen en andere zeedieren verstrikt raken.

In het EU-voorstel worden ook producenten verantwoordelijk voor de kosten voor inzameling van het afval. Dat geldt voor bijvoorbeeld fabrikanten van plastic tasjes, ballonnen en sigarettenfilters.